Rezultat proba scrisa
Rezultat proba interviu

Plan de interviu

Plan de interviu
Bareme de corectare subiecte proba scrisa
Anunt secretar Caraula
Proces verbal selectare dorare candidati inscrisi la concirsul pentru ocuparea functiei de secretar general al comunei Caraula
Anunt concurs Secretar General
Rezultat final concurs referent
Rezultat proba interviu referent