Proces verbal selectare dorare candidati inscrisi la concirsul pentru ocuparea functiei de secretar general al comunei Caraula